Ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ διοριζόμενων σε κενές οργανικές θέσεις Σχολικών Μονάδων και ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ. Τα ΦΕΚ με τα ονόματα

Ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας 3.663 εκπαιδευτικών διοριζόμενων σε κενές οργανικές θέσεις Γενικής Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, καθώς και Μουσικών Σχολείων

Τα ΦΕΚ 2065 και 2066 τ.Γ’ (16-8-2023) με το μόνιμο διορισμό 3.663 εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις Γενικής Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, καθώς και Μουσικών Σχολείων, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν.4589/2019 (Α’ 13).

Οι διοριζόμενοι/ες υποχρεούνται να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας από την Πέμπτη 17 έως και την Τετάρτη 23 Αυγούστου 2023.

Δείτε το ΦΕΚ για τη Γενική Εκπαίδευση (3388 εκπαιδευτικοί)

Δείτε το ΦΕΚ για την Ειδική Αγωγή (250 εκπαιδευτικοί) και τα Μουσικά Σχολεία (25 εκπαιδευτικοί)

Ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας 150 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) διοριζόμενων στα ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ

Το ΦΕΚ 2064 τ.Γ’ (16-8-2023) με το διορισμό 150 μελών ΕΕΠ (κλάδων ΠΕ23 & ΠΕ30) σε κενές οργανικές θέσεις στα Σ.Δ.Ε.Υ. των Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ., σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13).

Οι διοριζόμενοι/ες οφείλουν να παρουσιαστούν στον προϊστάμενο/στην προϊσταμένη της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας από την Πέμπτη 17 έως και την Τετάρτη 23 Αυγούστου 2023.

Δείτε το ΦΕΚ


Σχετικά Άρθρα:

Διευκρινιστική εγκύκλιος σχετικά με την ανάληψη υπηρεσίας των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ