Ημερήσιο αρχείο: 17 Αυγούστου, 2023

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Βουλή των Εφήβων: Βήματα Δημοκρατίας – Κάνοντας πράξη τη συμμετοχή» ΚΗ’ Σύνοδος Σχολικό έτος 2023-2024

Το πρόγραμμα είναι προαιρετικό για εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες, ευέλικτο, και μπορεί να υλοποιηθεί είτε ως αυτόνομο πρόγραμμα εκτός διδακτικού ωραρίου είτε στο πλαίσιο των προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων.

Δυνατότητα νεοδιόριστων εκπαιδευτικών για υποβολή αιτήσεων απόσπασης για το διδακτικό έτος 2023-2024

Οδηγίες σχετικά με τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων απόσπασης των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών (προϋποθέσεις και δικιολογητικά) για το διδακτικό έτος 2023-2024. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 21/8/2023 μέχρι 23/8/2023.

Διευκρινιστική εγκύκλιος σχετικά με την ανάληψη υπηρεσίας των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ

Η φυσική παρουσία είναι απαραίτητη για την ανάληψη υπηρεσίας. Όσοι και όσες αποδεδειγμένα αδυνατούν να μετακινηθούν στην περιοχή διορισμού, οφείλουν να παρουσιαστούν σε Δ/νση Εκπ/σης, πλησίον του τόπου κατοικίας τους, προκειμένου να ορκιστούν και να αναλάβουν υπηρεσία.

Νεοδιόριστοι Εκπαιδευτικοί. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά την παρουσίαση και ανάληψη υπηρεσίας

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσουν οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί κατά την παρουσίασή τους για ορκομωσία και ανάληψη υπηρεσίας στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας