Ημερήσιο αρχείο: 7 Αυγούστου, 2023

Πίνακες εισαγομένων στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Οι επιτυχόντες υποχρεούνται να παρουσιαστούν για εγγραφή στις ΑΕΝ που έχουν επιτύχει έως και την 22η Αυγούστου 2023, ημέρα Τρίτη. Όσοι δεν παρουσιασθούν αποκλείονται της εγγραφής τους.

Πρόσκληση για πλήρωση κενών θέσεων μελών Δ.Ε.Π.Π.Σ. (Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων)

Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά, από την Τρίτη 8/08/2023 έως την Δευτέρα 21/08/2023 και ώρα 15:00.

Το Πρόγραμμα για τις Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΕΠΑΛ για το 2023

Το πρόγραμμα διεξαγωγής των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων ΕΠΑΛ των μαθημάτων γενικής παιδείας και ειδικότητας Γ’ τάξης ημερήσιων και Γ’ τάξης εσπερινών ΕΠΑΛ, έτους 2023