Ημερήσιο αρχείο: 9 Αυγούστου, 2023

ΦΕΚ 5013/2023. Τροποποιητική απόφαση κατανομής των θέσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης

Το ΦΕΚ 5013 τ.Β’ (9/8/2023) με την τροποποίηση στην κατανομή στις θέσεις των Συμβούλων Εκπαίδευσης της επιστημονικής ευθύνης του συνόλου ή ενοτήτων σχολικών μονάδων (Β’ 1964).

Μόνιμοι διορισμοί 30 εκπαιδευτικών κλάδου ΤΕ16 Μουσικής Μη Ανώτατων Ιδρυμάτων σε κενές οργανικές θέσεις Μουσικών Σχολείων

Μόνιμοι διορισμοί 30 εκπαιδευτικών κλάδου ΤΕ16 Μουσικής, στο πλαίσιο της υπό στοιχεία 50316/Ε1/4-5-2023 (τ. ΑΣΕΠ 11/5-5-2023, ΑΔΑ: ΩΧ0Α46ΜΤΛΗ-62Χ) υπουργικής απόφασης – πρόσκλησης.