Ημερήσιο αρχείο: 21 Αυγούστου, 2023

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε θέσεις διοικητικού και επιστημονικού προσωπικού στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Αποφάσεις με αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε θέσεις διοικητικού και επιστημονικού προσωπικού στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) από το 2023-2024.

Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών για υποβολή αιτήσεων απόσπασης για να οριστούν Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ), για το 2023-2024

Οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν την αίτηση απόσπασης ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη ΟΠΣΥΔ του ΥΠΑΙΘ (https://opsyd.sch.gr/), από 21-08-2023 μέχρι και 25-08-2023 και ώρα 15:00.