Ετικέτα: Διευθυντές Σχολικών Μονάδων

Συνεχής ενημέρωση (εγκύκλιοι, τροπολογίες, καθήκοντα, κλπ…) σχετικά με την επιλογή και τοποθέτηση των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων.

Νόμος 4823/2021

Ο νόμος 4823 στο ΦΕΚ 136 τ.Α’ (3/8/2021) με όλες τις λεπτομέρειες επιλογής

Διαδικασία Επιλογής

Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης

Προκήρυξη

Προθεσμίες, πλατφόρμα καταχώρησης στοιχείων υποψηφίων

Τελευταία Νέα:

Πρόσκληση υποψήφιων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων Δ.Ε. Λευκάδας για υποβολή δήλωσης προτίμησης

Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης για την τοποθέτηση σε θέση Διευθυντή/ντριας στο Γυμνάσιο και Λ.Τ. Μεγανησίου Λευκάδας από την Τετάρτη 06.09.2023 και ώρα 08:00 μέχρι και την Πέμπτη 07.09.2023 και ώρα 23:59.

Τελικός αξιολογικός πίνακας και πρόγραμμα συνεντεύξεων υποψήφιων Διευθυντών για το Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Μεγανησίου

Το πρόγραμμα διεξαγωγής των συνεντεύξεων για τους υποψήφιους Διευθυντές/τριες Σχολικών Μονάδων ορίζεται για την Τετάρτη 30.08.2023 και ώρα 12:30. Υποψήφιοι οι οποίοι δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή.

Προσωρινός αξιολογικός πίνακας Υποψήφιων Διευθυντών/τριών για το Γυμνάσιο με Λυκ.Τάξεις Μεγανησίου

Ενστάσεις κατά του ανωτέρω προσωρινού πίνακα υποβάλλονται από τους υποψήφιους αυτοπροσώπως ή μέσω υπηρεσιών ταχυμεταφορών (courier), από την Τετάρτη 23.08.2023 έως και την Παρασκευή 25.08.2023.

Οριστικός Πίνακας Δεκτών Υποψήφιων Διευθυντών/τριών για το Γυμνάσιο με Λυκ.Τάξεις Μεγανησίου

Ο οριστικός πίνακας προέκυψε έπειτα από τη λήξη της περιόδου υποβολής ενστάσεων και την εξέτασή τους από το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής.

Προσωρινός Πίνακας Δεκτών Υποψηφίων Διευθυντών/τριών για το Γυμνάσιο με Λυκ.Τάξεις Μεγανησίου

Ενστάσεις κατά του ανωτέρω προσωρινού πίνακα υποβάλλονται από τους υποψήφιους αυτοπροσώπως ή μέσω υπηρεσιών ταχυμεταφορών (courier), από την Πέμπτη 17.08.2023 έως και την Δευτέρα 21.08.2023.

Επαναπροκήρυξη – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Διευθυντή/τριας Σχολικής Μονάδας Δ.Ε. Λευκάδας

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν υποψηφιότητα αποκλειστικά και μόνον καταθέτοντας αυτοπροσώπως ή μέσω υπηρεσιών ταχυμεταφορών (courier), πλήρη φάκελο με την σχετική έντυπη αίτηση και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από την Παρασκευή 4 Αυγούστου έως και τη Δευτέρα 14 Αυγούστου 2023 και ώρα 15:00.

Εγκύκλιος με διευκρινίσεις σχετικά με την επάνοδο εκπαιδευτικών – υποψηφίων Βουλευτών στη θέση τους

Διευκρινίσεις περί δυνατότητας επανατοποθέτησης στελεχών εκπαίδευσης στη θέση στελέχους που κατείχαν πριν την υποχρεωτική τους παραίτηση, προκειμένου να ανακηρυχθούν υποψήφιοι στις Βουλευτικές εκλογές.

ΦΕΚ 4843/2023. Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.361.22/6/149788/Ε3/2-12-2022 (Β’ 6141) Υ.Α. «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων»

Τοποθέτηση Διευθύντριας στο 2ο Πειραματικό ΓΕΛ Λευκάδας

Η επιλογή και τοποθέτηση των στελεχών εκπαίδευσης γίνεται για τετραετή θητεία, η οποία ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί την επιλογή.

Πρόσκληση υποβολής δήλωσης τοποθέτησης για την κάλυψη της θέσης του Διευθυντή/τριας του 2ου Πειραματικού Λυκείου Λευκάδας

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να αποστείλουν ηλεκτρονικά την δήλωση τοποθέτησης έως την Παρασκευή 21.04.2023 και ώρα 11:00 π.μ.