Τοποθέτηση Διευθύντριας στο 2ο Πειραματικό ΓΕΛ Λευκάδας

Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Ιονίων Νήσων, τοποθετείται η παρακάτω εκπαιδευτικός στη θέση Διευθύντριας στο 2ο Πειραματικό Λύκειο Λευκάδας, για το διδακτικό έτος 2023-2024, μετά από αίτησή της, ως ακολούθως:

Τοποθέτηση Διευθύντριας στο 2ο Πειραματικό ΓΕΛ Λευκάδας

Η επιλογή και τοποθέτηση των στελεχών εκπαίδευσης γίνεται για τετραετή θητεία, η οποία ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί την επιλογή.

Δείτε την απόφαση στη Δι@ύγεια