Πρόσκληση υποβολής δήλωσης τοποθέτησης σε κενή θέση Διευθυντή/τριας Σχολικής Μονάδας της Δ.Δ.Ε. Λευκάδας

Καλούνται οι εγγεγραμμένοι/εγγεγραμμένες υποψήφιοι/υποψήφιες Διευθυντές/Διευθύντριες στον κυρωμένο τελικό αξιολογικό πίνακα επιλογής Διευθυντών/τριών Σχολικών Μονάδων της Δ.Δ.Ε. Λευκάδας, που δεν έχουν τοποθετηθεί σε σχολική μονάδα, να υποβάλουν, εφόσον το επιθυμούν, τη συνημμένη δήλωση για την τοποθέτησή τους στην κενή θέση Διευθυντή/τριας του Γυμνασίου με Λυκειακές Τάξεις Μεγανησίου Λευκάδας.
Η δήλωση τοποθέτησης αφού συμπληρωθεί και υπογραφεί, αποστέλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο mail@dide.lef.sch.gr, από την Τετάρτη 19.04.2023 έως και την Παρασκευή 21.04.2023 και ώρα 12:00 μεσημβρινή.

Δείτε την Πρόσκληση

Δήλωση Τοποθέτησης