Προσωρινός αξιολογικός πίνακας Υποψήφιων Διευθυντών/τριών για το Γυμνάσιο με Λυκ.Τάξεις Μεγανησίου

Από το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής της Δ.Δ.Ε. Λευκάδας ανακοινώνεται ο προσωρινός αξιολογικός πίνακας των υποψήφιων για την κενή θέση του/της Διευθυντή/τριας του Γυμνάσιου με Λυκ.Τάξεις Μεγανησίου, ως ακολούθως:

Προσωρινός Αξιολογικός Πίνακας

Οι υποψήφιοι δύνανται να καταθέσουν ένσταση κατά του ανωτέρω προσωρινού πίνακα μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών και συγκεκριμένα από την Τετάρτη 23.08.2023 έως και την Παρασκευή 25.08.2023. Οι ενστάσεις μπορούν να κατατεθούν αυτοπροσώπως στα γραφεία της Δ.Δ.Ε. Λευκάδας ή μέσω υπηρεσιών ταχυμεταφορών (courier).


Για τη συνεχή ενημέρωση των υποψηφίων, η ΔΔΕ Λευκάδας έχει δημιουργήσει σχετικό κόμβο για άμεση ενημέρωση των ενδιαφερόμενων

Διευθυντές σχολείων