Ετικέτα: Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών

Ενημέρωση εκπαιδευτικών για τις διαδικασίες ατομικής αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου.

Εγκύκλιος για την αντικατάσταση στελεχών εκπαίδευσης που δεν συμμετέχουν στην αξιολόγηση

Αντικατάσταση των Διευθυντών/ντριων σχολικών μονάδων, που αρνούνται να λάβουν μέρος στη διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευτικών – μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ ή παρακωλύουν τη διαδικασία της αξιολόγησης.

Διευκρινίσεις σχετικά με τον μακροσκοπικό έλεγχο των αξιολογικών εκθέσεων στην αξιολογική διαδικασία σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία

Στην αξιολογική έκθεση θα πρέπει να αποτυπώνεται ευδιάκριτα η συνεισφορά του εκπαιδευτικού στην προώθηση των σκοπών του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. καθώς και η αξιολόγησή της ως θετική / αρνητική με βάση τα τεκμήρια.

Ενημέρωση σχετικά με τη δικαστική εξέλιξη των προκηρυχθεισών απεργιών – αποχών που συνδέονται με τη διαδικασία αξιολόγησης

Έγγραφο για την ενημέρωση όλων των εκπαιδευτικών, μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ και των στελεχών εκπαίδευσης σχετικά με τη δικαστική εξέλιξη των προκηρυχθεισών απεργιών – αποχών που συνδέονται με τη διαδικασία αξιολόγησης.

Οδηγίες αναφορικά με τη διαδικασία αξιολόγησης εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ – Έναρξη διαδικασίας αξιολόγησης για το Πεδίο Β

Νέα εγκύκλιος (ΑΔΑ: 96ΑΔ46ΝΚΠΔ-ΚΑΠ) με οδηγίες αναφορικά με τη διαδικασία αξιολόγησης εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ και την έναρξη διαδικασίας αξιολόγησης για το Πεδίο Β.

Οδηγίες για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία κατά το σχολικό έτος 2023-2024

Η με αρ. πρωτ. 19148 /Δ6/22-2-2024 (ΑΔΑ: ΨΚΠΖ46ΝΚΠΔ-ΝΒΠ) εγκύκλιος με οδηγίες για τη διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία κατά το σχολικό έτος 2023-2024.

Νέες διευκρινίσεις σχετικά με την διαδικασία αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών και των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Νέο έγγραφο με διευκρινίσεις σχετικά με διάφορα ζητήματα που αναφύονται όσον αφορά στην αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ, απέστειλε το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Εγκύκλιος για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ. Έναρξη διαδικασίας για το πεδίο Α2 σχολικών μονάδων και το πεδίο Α των ΚΕΔΑΣΥ και ΣΔΕΥ

Νέες οδηγίες για τη διαδικασία αξιολόγησης εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ σχολικών μονάδων, ΚΕΔΑΣΥ και ΣΔΕΥ (ΕΔΥ) –  Έναρξη διαδικασίας αξιολόγησης για το πεδίο Α2 των σχολικών μονάδων και για το πεδίο Α των ΚΕΔΑΣΥ και ΣΔΕΥ (ΕΔΥ)

Εγκύκλιος και οδηγίες για την ατομική αξιολόγηση εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ σχολικού έτους 2023-2024

Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης, ως αξιολογητές, μέχρι τις 10/11/2023 εκκινούν τη διαδικασία, ώστε μέχρι τις 20/11/2023 να έχει εκκινήσει η διαδικασία παρατήρησης της πρώτης διδασκαλίας των εκπαιδευτικών της περιοχής ευθύνης των.

Νέες οδηγίες αναφορικά με την διαδικασία αξιολόγησης εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ -ΕΒΠ

Νέα εγκύκλιο με οδηγίες για την ατομική αξιολόγηση εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ, εξέδωσε το ΥΠΑΙΘ, κατόπιν των νέων τοποθετήσεων σχολικών συμβούλων.

Νέο χρονοδιάγραμμα και οδηγίες για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ ΕΒΠ

Όπου ήδη έχουν τοποθετηθεί Σύμβουλοι Εκπαίδευσης, μέχρι 06/03/2023 θα καταρτιστούν πίνακες με τα ζευγάρια αξιολογητή – αξιολογούμενου. Μέχρι 20/03/2023 θα εκκινήσει η διαδικασία παρατήρησης της πρώτης διδασκαλίας.