Ημερήσιο αρχείο: 24 Ιουλίου, 2023

Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το 2023-2024

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, οι αποσπάσεις μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ σε περιοχές, ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για το έτος 2023-2024.

Υποβολή ενστάσεων κατά των αποφάσεων αποσπάσεων εκπαιδευτικών για το 2023-2024

Σας ενημερώνουμε ότι για την υποβολή ενστάσεων κατά των αποφάσεων αποσπάσεων εκπαιδευτικών, τα συστήματα ΟΠΣΥΔ και mydocs θα δέχονται αιτήσεις μέχρι και την Παρασκευή 28-07-2023.