Ημερήσιο αρχείο: 6 Ιουλίου, 2023

Οδηγίες για τις κατανομές, οριστικοποίηση και έγκριση ολιγομελών τμημάτων μέσω e-Εγγραφές για το 2023-2024

Νέα εγκύκλιος με οδηγίες προς σχολεία, ΔΔΕ και ΠΔΕ για τις κατανομές μαθητών/τριών σε Γενικά Λύκεια, την οριστικοποίηση και την έγκριση ολιγομελών τμημάτων μέσω της εφαρμογής e-Εγγραφές για το σχολικό έτος 2023-2024.

Επανάληψη πρόσκλησης για πλήρωση κενών θέσεων μελών Π.Ε.Π.Π.Σ. (Περιφερειακών Επιτροπών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων)

Η πρόσκληση αφορά και την Π.Ε.Π.Π.Σ Ιονίων Νήσων. Αιτήσεις μέχρι την Τετάρτη 6 Ιουλίου 2023 και ώρα 18.00 συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα, ώστε σε αυτό να αναφέρονται τα ακαδημαϊκά προσόντα των υποψηφίων.