Ημερήσιο αρχείο: 19 Ιουλίου, 2023

Τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) για την προκήρυξη 2ΕΑ/2022

Οι πίνακες αφορούν τα υποψήφια μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδων ΠΕ21, ΠΕ22, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30 και ΠΕ31 στο πλαίσιο της 2ΕΑ/2022 προκήρυξης του ΑΣΕΠ.

Τελικοί αξιολογικοί Πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας, κλάδων/ειδικοτήτων ΤΕ, για την προκήρυξη 4ΕΑ/2022

Αφορούν κλάδους/ειδικότητες ΤΕ01 (ΤΕ01.04, ΤΕ01.06, ΤΕ01.07, ΤΕ01.13, ΤΕ01.19, ΤΕ01.20, ΤΕ01.25, TΕ01.26, ΤΕ01.29, ΤΕ01.30, ΤΕ01.31), ΤΕ02 (ΤΕ02.01, ΤΕ02.02, ΤΕ02.03, ΤΕ02.04, ΤΕ02.05, ΤΕ02.06, ΤΕ02.07) και ΤΕ16 με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.

Αναμορφωμένοι τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, για την προκήρυξη 3ΕΑ/2022

Οι πίνακες αφορούν την προκήρυξη 3ΕΑ/2022 για τους/τις ΠΕ02 (αξιολογικός πίνακας Β’), ΠΕ03 (επικουρικός πίνακας), ΠΕ60_61 (αξιολογικός πίνακας Β’), ΠΕ70_71 (αξιολογικός πίνακας Β’) και ΠΕ87_ΠΕ87.02 (αξιολογικός πίνακας Β’)