Ημερήσιο αρχείο: 9 Ιουνίου, 2023

Αποσπάσεις στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού, σχολικού έτους 2023-2024 και 2024 για το Νότιο Ημισφαίριο

Κύρωση των τελικών πινάκων αξιολόγησης υποψηφίων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού σχολικού έτους 2023-2024 και 2024 για το Νότιο Ημισφαίριο.

Συμπληρωματική προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές, με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2023

Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε συμπληρωματική προκήρυξη του αντίστοιχου διαγωνισμού για την επιλογή σπουδαστών/τριών ΑΣΕΙ, ΣΣΑΣ, ΣΑΝ & ΑΣΣΥ ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, όσον αφορά τον αριθμό εισακτέων.

Απολυτήρια και αποδεικτικά σπουδών και απόλυσης δημοσίων και ιδιωτικών Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕΛ

Το ΦΕΚ 2497/2021 με την υπό στοιχεία 66230/Δ2/8-6-2021 απόφαση με θέμα «Καθορισμός του τύπου των τίτλων του Γενικού Λυκείου.» και το ΦΕΚ 3742/2023 με την τροποποίηση.