Ημερήσιο αρχείο: 21 Ιουνίου, 2023

Ανακοίνωση για τις τοποθετήσεις σε οργανικά κενά

Για τυχόν λάθη ή παραλείψεις στις αποφάσεις του Συμβουλίου, οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση διόρθωσης συγκεκριμένων λαθών ή παραλείψεων, έως και την Τρίτη 27 Ιουνίου 2023.

Ηλεκτρονική εφαρμογή GIS-based «Χωροταξικό» για τη χωροταξική κατανομή μαθητών/τριών σε Λύκεια για το σχολικό έτος 2023-2024

Η ηλεκτρονική εφαρμογή GIS-based «Χωροταξικό» μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για τη χωροταξική κατανομή μαθητών/τριών σε Ημερήσια Γενικά Λύκεια για το σχολικό έτος 2023-2024.

Αποστολή στοιχείων σχετικά με την παράταση θητείας το 2023-2024, εκπαιδευτικών με θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία

Οι Διευθυντές των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. να μεριμνήσουν για τη συγκέντρωση, όλων των στοιχείων των ανωτέρω εκπαιδευτικών, που επιθυμούν με Υπεύθυνη Δήλωσή τους να παραταθεί η θητεία τους μέχρι 31/8/2024.