Ημερήσιο αρχείο: 13 Ιουνίου, 2023

Σεμινάρια eTwinning 2023-2024. Πρόσκληση επιμορφούμενων και επιμορφωτών

Τα σεμινάρια είναι διάρκειας 200 ωρών το καθένα και ξεκινούν από το τέλος Οκτωβρίου 2023 μέχρι τον Μάιο του 2024. Αιτήσεις για επιμορφούμενους μέχρι την 15/7/2023. Αιτήσεις για επιμορφωτές μέχρι 30/7/2023.

Σημαντικές ενέργειες των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για ενημέρωση του ΠΣ myschool μέχρι 30 Ιουνίου 2023

Εγκύκλιοι με οδηγίες για ενέργειες ενημέρωσης του πληροφοριακού συστήματος myschool από τις σχολικές μονάδες ΓΕΛ (τελική επίδοση, απολυτήρια) και ΕΠΑΛ (τελική επίδοση, απολυτήρια, πτυχία) μέχρι την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023.

Προγραμματισμός εξετάσεων της Ειδικής Εξεταστικής Ιουνίου των Λυκείων των ΕΠΑ.Λ., Π.ΕΠΑ.Λ και ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ., για το 2022-2023

Οι εξετάσεις της ειδικής εξεταστικής Ιουνίου 2023 θα πραγματοποιηθούν εντός του δεύτερου δεκαπενθημέρου του Ιουνίου, προς όφελος των μαθητών/τριών και με γνώμονα την απρόσκοπτη λειτουργία και την υλοποίηση του προγραμματισμού της σχολικής μονάδας.

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων τοποθέτησης

Προθεσμία για την κατάθεση της δήλωσης τοποθέτησης αυτοπροσώπως στα γραφεία της Δ.Δ.Ε. Λευκάδας ή αποστολή της μέσω e-mail στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Λευκάδας έως και την Τρίτη 20.06.2023