Ημερήσιο αρχείο: 27 Ιουνίου, 2023

e-Εγγραφές για το 2023-2024. Εγκύκλιος με οδηγίες για εγγραφές, ανανεώσεις και μετεγγραφές σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

Από τις 28 Ιουνίου 2023 και ώρα 07:00 έως και τις 7 Ιουλίου 2023 και ώρα 23:59 οι ηλεκτρονικές αιτήσεις στην πλατφόρμα e-Εγγραφές για το σχολικό έτος 2023-2024. Αναλυτικές οδηγίες.

ΠΔ 77/2023. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων μετονομάζεται σε Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Με το άρθρο 1 του ΠΔ 77 όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 130 τ.Α’ (27-6-2023), μετονομάζεται το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.