Ημερήσιο αρχείο: 16 Ιουνίου, 2023

Δημιουργία κωδικού ασφαλείας υποψηφίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για την υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου 2023

Οι υποψήφιοι/ες ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που ενδιαφέρονται να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο ή και Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο (για εισαγωγή στα ΔΙΕΚ), θα απευθύνονται στο Λύκειό τους από την Δευτέρα 19 μέχρι και την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023 για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password).

Διευκόλυνση ανάληψης υπηρεσίας εκπαιδευτικών στην οργανική τους θέση με τη λήξη του διδακτικού έτους 2022-2023

Εκπαιδευτικοί που είναι αποσπασμένοι, ή που μετατέθηκαν σε άλλο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ή βρίσκονται σε άδεια κύησης, λοχείας ή ανατροφής παιδιού, μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία με τη λήξη του διδακτικού έτους 2022-2023 με υπεύθυνη δήλωση μέσω gov.gr.

Οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης και ο πίνακας απορριπτέων για την Προκήρυξη ΑΣΕΠ 3ΕΑ/2022

Εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης (Β’ και επικουρικός Ε.Α.Ε.) καθώς και ο πίνακας απορριπτέων της Προκήρυξης 3ΕΑ/2022.

Προσκλήσεις για αποσπάσεις στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης για το σχολικό έτος 2023- 2024

Δύο προσκλήσεις (ΑΔΑ: 6Τ1Φ46ΜΤΛΗ-ΦΡΝ και ΑΔΑ: ΨΙΕΙ46ΜΤΛΗ-ΥΓ6) για αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης για το σχολικό έτος 2023- 2024. Προθεσμίες και δικαιολογητικά.