Ημερήσιο αρχείο: 7 Ιουνίου, 2023

Ενημέρωση για τις Σχολικές Υποδομές και τις αρμοδιότητες φορέων της κεντρικής κυβέρνησης και του ευρύτερου δημόσιου τομέα

Ενημερωτικό έγγραφο περί του νομικού πλαισίου σχετικά με τις σχολικές υποδομές και τις αντίστοιχες αρμοδιότητες των φορέων της κεντρικής κυβέρνησης και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Πίνακες ικανών υποψηφίων για τις Σχολές του Λιμενικού, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Ανακοινώθηκαν στον ιστότοπο του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος και Λιμενικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), οι πίνακες ικανών υποψηφίων για τις Σχολές του Λιμενικού, ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.