Ημερήσιο αρχείο: 6 Ιουνίου, 2023

Παράταση προσφοράς θέσεων μαθητείας από φορείς για το «Μεταλυκειακό έτος – Τάξη μαθητείας» περιόδου 2023-2024

Η δυνατότητα διάθεσης θέσεων για φορείς του Δημοσίου Τομέα παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 30/06/2023 και ώρα 23:59. Αντίστοιχα για φορείς του ιδιωτικού τομέα, μέχρι την Κυριακή 03/09/2023 και ώρα 23:59.

ΦΕΚ 3685/2023. Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων σε υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3685 τ.Β’ (6/6/2023) η απόφαση σχετικά με την ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων προσωπικού στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα ΔΙΕΚ και την Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΑΙΘ.