Ηλεκτρονική εφαρμογή GIS-based «Χωροταξικό» για τη χωροταξική κατανομή μαθητών/τριών σε Λύκεια για το σχολικό έτος 2023-2024

Λαμβάνοντας υπόψη την υπό στοιχεία 74889/A7/17-06-2022 (Β’ 3101) K.Υ.Α. με θέμα «Ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής σε δημόσια Γενικά Λύκεια (ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) και Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια (Π.ΕΠΑ.Λ.) μέσω της εφαρμογής «e-εγγραφές» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» και πιο συγκεκριμένα το άρθρο 4 «Χωροταξική κατανομή μαθητών – Εφαρμογή «Gis-based Χωροταξικό», όπου αναφέρεται ότι «Με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων η εφαρμογή διαλειτουργεί με την εφαρμογή «GIS-based Χωροταξικό»» και «Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που χρησιμοποιούν την εν λόγω εφαρμογή κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αξιοποιούν το εργαλείο σχεδίασης σε χάρτη με οπτικό τρόπο και την οπτικοποίηση πληροφοριών, προκειμένου να έχουν χαράξει τα πολύγωνα αρμοδιότητας κάθε σχολικής μονάδας ευθύνης τους.

Μετά τη συγκέντρωση των αιτήσεων από την εφαρμογή «e- εγγραφές», δίδεται στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης η δυνατότητα να αντλήσουν το σύνολο των τοποθετήσεων από την εφαρμογή «Gis-based Χωροταξικό» και να ολοκληρώσουν αυτόματα την κατανομή», σας υπενθυμίζουμε ότι η βραβευμένη ηλεκτρονική εφαρμογή GIS-based «Χωροταξικό» μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για τη χωροταξική κατανομή μαθητών/τριών σε Ημερήσια Γενικά Λύκεια για το σχολικό έτος 2023-2024.

Η εφαρμογή, που βρίσκεται στον σύνδεσμο https://xorotaksiko.gis.minedu.gov.gr δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη:

α) να εισάγει αυτόματα το μαθητικό δυναμικό της Γ΄ τάξης Γυμνασίου, καθώς διαλειτουργεί με το myschool, ή εναλλακτικά να εισάγει δεδομένα από αρχείο excel με τις κατάλληλες πληροφορίες, που εκδίδεται από το myschool και που έχει συλλέξει η αρμόδια Δ.Δ.Ε. από τους/τις Διευθυντές/ντριες των Γυμνασίων.

β) να σχεδιάσει ή/ και να επικαιροποίησει σε χάρτη τα πολύγωνα των σχολικών περιφερειών που αντιστοιχούν στα Δημόσια Ημερήσια Γενικά Λύκεια της αρμοδιότητας της Δ.Δ.Ε. (ή να τα εισάγει, εάν τα έχει ήδη σχεδιάσει σε άλλη εφαρμογή) και να δημιουργήσει σενάρια κατανομής. Επίσης, καλύπτει και τις περιπτώσεις

  • αλληλοεπικαλυπτόμενων σχολικών περιφερειών και
  • αντιστοιχίας σχολείων

γ) να πραγματοποιήσει αυτόματη (ή και χειροκίνητη) κατανομή των μαθητών/τριών που πρόκειται να φοιτήσουν στην Α΄ Λυκείου με βάση την ταχυδρομική τους διεύθυνση ή την αντιστοιχία σχολείων.

δ) να υπολογίσει με αυτόματο τρόπο τη χιλιομετρική απόσταση που καλείται να διανυθεί από τη διεύθυνση κατοικίας του/της μαθητή/ήτριας προς το σχολείο τόσο προέλευσης όσο και προορισμού.

ε) να έχει αυτόματη προεπισκόπηση στον χάρτη όλων των ταχυδρομικών διευθύνσεων των μαθητών/τριών προς κατανομή.

στ) να εμφανίσει στατιστικά κατανομής σε πίνακα στην οθόνη, σε χάρτη, καθώς και να τα εξάγει σε excel.

Η κάθε Δ.Δ.Ε. μπορεί, προαιρετικά, να ζητήσει από τις σχολικές μονάδες να συνδεθούν στην εφαρμογή με τον λογαριασμό ΠΣΔ, που ήδη διαθέτουν, ή τον λογαριασμό της εφαρμογής, για να εισάγουν πληροφορίες συμφοίτησης, τμήμα ένταξης, σχόλια ή να προβούν σε επιβεβαίωση των στοιχείων.

Η εφαρμογή προτείνει την κατανομή σύμφωνα με τις οδηγίες που έχει δώσει η Δ.Δ.Ε., ενώ φυσικά η Δ.Δ.Ε. μπορεί να προβεί σε όποια αλλαγή επιθυμεί, καθώς η εφαρμογή ενέχει ρόλο  βοηθητικού και όχι ελεγκτικού εργαλείου για την κάθε Δ.Δ.Ε./χρήστη. Τα δεδομένα της κάθε Δ.Δ.Ε. είναι ορατά μόνο στην ίδια και στα σχολεία ευθύνης της, εφόσον το επιθυμεί και το  ενεργοποιήσει για το τρέχον σχολικό έτος από τις ρυθμίσεις. Επίσης, η κάθε Δ.Δ.Ε. μπορεί να εξάγει τα δεδομένα της κατανομής σε αρχείο excel και τα πολύγωνα, που έχει τυχόν σχεδιάσει, σε όλες τις γνωστές μορφές αρχείων γεωχωρικών δεδομένων.

Σημειώνεται ότι η αυτοματοποιημένη κατανομή που προτείνει η εφαρμογή στην περίπτωση σχολικών περιφερειών απαιτεί κι επιπλέον έλεγχο, καθώς υπάρχει πάντα η πιθανότητα σφάλματος, λόγω της δυσκολίας των υπηρεσιών χαρτών να εντοπίσουν πάντα με ακρίβεια τις συντεταγμένες μιας ταχυδρομικής διεύθυνσης.

Τέλος, προσφέρεται πληθώρα ρυθμίσεων, προκειμένου η εφαρμογή να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της κάθε Δ.Δ.Ε..

Οι δυνατότητες και οι οδηγίες χρήσης της εφαρμογής GIS-based «Χωροταξικό» διατίθενται σε σχετικούς συνδέσμους που μπορείτε να βρείτε μόλις εισέλθετε στην εφαρμογή και πιο συγκεκριμένα στον σύνδεσμο: https://xorotaksiko.gis.minedu.gov.gr/help

Δείτε το έγγραφο