Κατηγορία: Αποσπάσεις

Πρόσκληση για απόσπαση μονίμων εκπαιδευτικών διάρκειας ενός (1) διδακτικού έτους, σε λειτουργικά κενά Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων για το 2023-2024

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για απόσπαση σε Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία για το 2023-2024, ορίζεται από την Παρασκευή 11/08/2023 έως Κυριακή 20/8/2023 στις 23:59.

Ανακλήσεις και αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε φορείς και υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘΑ για το 2023-2024

Νέες αποφάσεις με ανακλήσεις και αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε φορείς και υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘΑ για το 2023-2024, ανακοινώθηκαν από το ΥΠΑΙΘΑ (3/8/2023).

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες της Κύπρου και του Εξωτερικού για το 2023-2024

Αποσπάσεις σε σχολικές μονάδες του εξωτερικού για τα 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 και τα ημερολογιακά έτη 2024, 2025 & 2026 Ν. Ημισφαιρίου, και σε σχολικές μονάδες της Κύπρου για το 2023-2024

Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το 2023-2024

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, οι αποσπάσεις μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ σε περιοχές, ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για το έτος 2023-2024.

Υποβολή ενστάσεων κατά των αποφάσεων αποσπάσεων εκπαιδευτικών για το 2023-2024

Σας ενημερώνουμε ότι για την υποβολή ενστάσεων κατά των αποφάσεων αποσπάσεων εκπαιδευτικών, τα συστήματα ΟΠΣΥΔ και mydocs θα δέχονται αιτήσεις μέχρι και την Παρασκευή 28-07-2023.

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία για το 2023-2024

Οι αποφάσεις με τους πίνακες με τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2023-2024

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες για το σχολικό έτος 2023-2024

Ανακοινώθηκαν νέες αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες για το σχολικό έτος 2023-2024.

Νέες αποσπάσεις εκπαιδευτικών στην Κεντρική Υπηρεσία και στην Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης & Δια Βίου Μάθησης, για το 2023-2024

Νέες υπουργικές αποφάσεις ανανέωσης αποσπάσεων και νέων αποσπάσεων εκπαιδευτικών στην Κεντρική Υπηρεσία και στην Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης & Δια Βίου Μάθησης, για το 2023-2024.

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) για το σχολικό έτος 2023-2024

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας, Β/θμιας Εκπαίδευσης στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Κεντρική Υπηρεσία και Περιφερειακές Υπηρεσίες), ανακοινωθήκαν από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., για το σχολικό έτος 2023-2024.

Πρόσκληση εκπαιδευτικών για αποσπάσεις στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) για το 2023-2024

Οι ενδιαφερόμενοι/ες έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία μόνο αίτηση από 10/7/2023, μέχρι 19/7/2023 και ώρα 13.00 μ.μ., για μία περιφέρεια και μέχρι τρία (3) ΣΔΕ ή εκτός έδρας Τμήματα της ίδιας Περιφέρειας, με σειρά προτίμησης.