Κατηγορία: Αποσπάσεις

Νέες αποσπάσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2023-2024

Νέα απόφαση (12.10.2023) με ανακλήσεις αποσπάσεων, τροποποιήσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2023-2024

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) σε Κέντρα και δομές Φιλοξενίας Προσφύγων για το 2023-2024

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στις ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας και Νοτίου Αιγαίου, προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) σε Κέντρα ή/και δομές Φιλοξενίας Προσφύγων για το 2023-2024.

Εγκύκλιος με τη νέα διαδικασία υποβολής αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών για επιγενόμενους λόγους

Νέα διαδικασία υποβολής αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών, για επιγενόμενους λόγους, πέραν των προθεσμιών που ορίζονται στις προσκλήσεις που εκδίδονται κάθε έτος μέσω του ΟΠΣΥΔ.

Νέες ανακλήσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2023-2024

Η με αρ. πρωτ. 98674/Ε2/8-9-2023 απόφαση με θέμα: Ανακλήσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2023-2024.

Νέες αποσπάσεις, ανακλήσεις και τροποποιήσεις αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το 2023-2024

Νέες αποσπάσεις, ανακλήσεις και τροποποιήσεις αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, σε ΣΜΕΑΕ των ΚΕΔΑΣΥ και Μουσικά Σχολεία για το 2023-2024

Αποσπάσεις – διαθέσεις λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών και αποσπάσεις εκπαιδευτικών εντός ΠΥΣΔΕ Λευκάδας

Η με αρ. πρωτ. 2285/29-8-2023 απόφαση (ΑΔΑ: ΨΛΒΟ46ΝΚΠΔ-Τ2Θ) απόφαση με αποσπάσεις – διαθέσεις λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών και αποσπάσεις εκπαιδευτικών εντός ΠΥΣΔΕ Λευκάδας για το 2023-2024.

Νέες αποσπάσεις εκπαιδευτικών τετραετούς διάρκειας σε θέσεις διοικητικού και επιστημονικού προσωπικού στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Νέες αποσπάσεις εκπαιδευτικών τετραετούς διάρκειας σε θέσεις διοικητικού και επιστημονικού προσωπικού και στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, μέχρι και 31-8-2027.

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε θέσεις επιστημονικού προσωπικού στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Δ

Πρόσκληση νεοδιόριστων μελών ΕΕΠ για υποβολή αίτησης απόσπασης σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 4722/2020 (Α’ 177)

Οι ειδικές κατηγορίες μελών ΕΕΠ που αναφέρονται στην πρόσκληση, μπορούν να υποβάλουν αίτηση απόσπασης για Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για το 2023-2024, από Τετάρτη 23 έως και Δευτέρα 28 Αυγούστου 2023.

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε θέσεις διοικητικού και επιστημονικού προσωπικού στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Αποφάσεις με αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε θέσεις διοικητικού και επιστημονικού προσωπικού στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) από το 2023-2024.

Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών για υποβολή αιτήσεων απόσπασης για να οριστούν Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ), για το 2023-2024

Οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν την αίτηση απόσπασης ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη ΟΠΣΥΔ του ΥΠΑΙΘ (https://opsyd.sch.gr/), από 21-08-2023 μέχρι και 25-08-2023 και ώρα 15:00.