Κατηγορία: Αποσπάσεις

Πρόσκληση για αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε Π.Δ.Ε. προκειμένου να οριστούν Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ), για το 2023-2024

Οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν την αίτηση απόσπασης ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη του ΟΠΣΥΔ, από τη Δευτέρα 12-02-2024 μέχρι και την Παρασκευή 16-02-2024 και ώρα: 15:00.

Α’ κύκλος κινητικότητας έτους 2024, στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ) – Εγκύκλιος

Η με αρ.πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1289/οικ.1815/26-1-2024 (ΑΔΑ: ΡΟΔ846ΜΤΛ6-ΥΕΨ) εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την Έναρξη του Α’ κύκλου κινητικότητας έτους 2024, στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ).

Συμπληρωματική πρόσκληση για αποσπάσεις στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης για το σχολικό έτος 2023- 2024

Η πρόσκληση αφορά πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικών του αγγλόφωνου και ελληνόφωνου τμήματος του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου για το σχολικό έτος 2023-2024. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι 18/1/2024 και ώρα 15.00.

Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό για το 2024-2025 και το ημερολογιακό έτος 2025 του Νοτίου Ημισφαιρίου

Αφορά εκπαιδευτικούς που επιθυμούν παράταση της απόσπασής τους για το σχολικό έτος 2024-2025 και το ημερολογιακό έτος 2025 του Νοτίου Ημισφαιρίου ή επιθυμούν τη λήξη της απόσπασής τους. Αιτήσεις μέχρι και 26/1/2024 και ώρα Ελλάδος 14:00.

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού για τα σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026

Η απόφαση με τα ονόματα εκπαιδευτικών που αποσπώνται στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού για τα σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 και τα ημερολογιακά έτη 2024, 2025 & 2026 Ν. Ημισφαιρίου.

Συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών στο εξωτερικό για το 2023-2024

Συμπληρωματική πρόσκληση, προκειμένου να καλυφθούν οι εναπομείνασες εκπαιδευτικές ανάγκες σε σχολικές μονάδες εξωτερικού. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται: από 08-12-2023 μέχρι 22-12-2023 και ώρα Ελλάδας 15:00.

Νέες προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο ΙΕΠ

Νέες προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών με θητεία τετραετούς διάρκειας, σε τμήματα και θέσεις επιστημονικού προσωπικού στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ).

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών ως επιστημονικό προσωπικό στο ΙΕΠ

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται επί ποινή αποκλεισμού ως ανωτέρω και μόνο ηλεκτρονικά, και θα είναι ανοικτή από 01/12/2023 και ώρα 14:00 έως τις 11/12/2023 και ώρα 14:00.

Πρόσκληση για αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε Π.Δ.Ε. προκειμένου να οριστούν Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ), για το 2023-2024

Οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν την αίτηση απόσπασης ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη του ΟΠΣΥΔ, από τη Δευτέρα 23-10-2023 μέχρι και την Παρασκευή 27-10-2023 και ώρα: 15:00.

Νέες αποσπάσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2023-2024

Νέα απόφαση (12.10.2023) με ανακλήσεις αποσπάσεων, τροποποιήσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2023-2024