Ημερήσιο αρχείο: 8 Δεκεμβρίου, 2023

Υποψήφιοι που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις. Έκδοση Πιστοποιητικών Επταμελών Επιτροπών για την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025

Οι υποψήφιοι με σοβαρές παθήσεις που ενδιαφέρονται να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, καλούνται να αποστείλουν αίτηση με δικαιολογητικά από 11 Δεκεμβρίου 2023 έως και 31 Ιανουαρίου 2024.

ΦΕΚ 6861/2023. Νέοι κωδικοί και παθήσεις για υποψηφίους με σοβαρές παθήσεις για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Το ΦΕΚ 6861 τ.Β’ (7.12.2023) με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.151/17897/Β6/2014 Κ.Υ.Α. «Καθορισμός οργάνων, τρόπου και διαδικασίας διαπίστωσης σοβαρών παθήσεων υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» (Β’ 358).»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μετακίνηση του ΓΕΛ Νυδριού στο CERN

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο της Διευθύντριας του ΓΕΛ Νυδριού, μέχρι την Πέμπτη 14/12/2023 και ώρα 11:00. π.μ.

Συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών στο εξωτερικό για το 2023-2024

Συμπληρωματική πρόσκληση, προκειμένου να καλυφθούν οι εναπομείνασες εκπαιδευτικές ανάγκες σε σχολικές μονάδες εξωτερικού. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται: από 08-12-2023 μέχρι 22-12-2023 και ώρα Ελλάδας 15:00.