Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μετακίνηση του ΓΕΛ Νυδριού στο CERN

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο της Διευθύντριας του ΓΕΛ Νυδριού, μέχρι την Πέμπτη 14/12/2023 και ώρα 11:00. π.μ.

Αναλυτικές πληροφορίες στο έγγραφο του ΓΕΛ Νυδριού