Ημερήσιο αρχείο: 7 Δεκεμβρίου, 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πολυήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας στην Τσεχία (Ανακοινοποίηση)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Γραφείο του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 15/12/2023 και ώρα 10:00 π.μ.