Ημερήσιο αρχείο: 4 Δεκεμβρίου, 2023

Οδηγίες – κατευθύνσεις για τη λειτουργία των θεσμών ενταξιακής εκπαίδευσης

Αναλυτικές οδηγίες και πλούσιο επιμορφωτικό και υποστηρικτικό υλικό για την ενταξιακή εκπαίδευση (ΕΔΥ – ΚΕΔΑΣΥ – ΕΔΕΑ, Τμήμα Ένταξης και Παράλληλη στήριξη) και της υποστήριξης των μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.