Ημερήσιο αρχείο: 1 Δεκεμβρίου, 2023

Εκδήλωση του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Σας ενημερώνουμε ότι η εκδήλωση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία θα διενεργηθεί τη Δευτέρα 04/12/2023 και ώρα 10:00-14:00.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών ως επιστημονικό προσωπικό στο ΙΕΠ

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται επί ποινή αποκλεισμού ως ανωτέρω και μόνο ηλεκτρονικά, και θα είναι ανοικτή από 01/12/2023 και ώρα 14:00 έως τις 11/12/2023 και ώρα 14:00.