ΦΕΚ 6861/2023. Νέοι κωδικοί και παθήσεις για υποψηφίους με σοβαρές παθήσεις για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 6861 τ.Β’ (7.12.2023) η απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.151/17897/Β6/2014 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός οργάνων, τρόπου και διαδικασίας διαπίστωσης σοβαρών παθήσεων υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» (Β’ 358).»

Δείτε το ΦΕΚ


Συνεχής ενημέρωση για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις και την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στο σχετικό κόμβο της ΔΔΕ Λευκάδας: