Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β’ και Γ’ τάξεων Μουσικού Γυμνασίου και Λυκείου

Δείτε στο ΦΕΚ 3523 τ.Β΄ (25-8-2020) το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β’ και Γ’ τάξεων Μουσικού Γυμνασίου και των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γενικού Μουσικού Λυκείου.

Το ΦΕΚ και η τροποποιητική απόφαση(ΦΕΚ 5643 τ.Β’ 3-12-2021)  ως προς το μάθημα Ελληνική Γλώσσα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...