ΦΕΚ 5206/2023. Τροποποίηση στις αναθέσεις του κλάδου Χημεία τους μαθήματος Φυσικές Επιστήμες στα ΕΠΑΛ από το 2023-2024

Δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 5206 τ.Β’ (28-3-2023) οι αποφάσεις με θέμα:

  • «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ22/75401/Δ4/10-05-2018 απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Αναθέσεις μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου» (Β’ 1664), ως προς τις αναθέσεις του κλάδου «Χημεία» του μαθήματος Φυσικές Επιστήμες Γενικής Παιδείας των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Επαγγελματικού Λυκείου»
  • «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ9/114791/Δ4/21-09-2022 απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Αναθέσεις μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Τεχνολογικών –  Επαγγελματικών μαθημάτων της Β’ τάξης των Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.)» (Β’ 4983), ως προς τις αναθέσεις του κλάδου «Χημεία» του μαθήματος Φυσικές Επιστήμες Γενικής Παιδείας της Β’ τάξης των Π.ΕΠΑ.Λ.»

Δείτε το ΦΕΚ


Σας υπενθυμίζουμε ότι στο ΦΕΚ 4768/2023 δημοσιεύτηκε τροποποίηση στις αναθέσεις του μαθήματος της Χημείας Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου από το 2023-2024. Δείτε σχετικά εδώ

Συνεχής ενημέρωση για τις αναθέσεις μαθημάτων, στο σχετικό κόμβο της ΔΔΕ Λευκάδας