Ημερήσιο αρχείο: 8 Μαρτίου, 2024

Διοργάνωση εκπαιδευτικής δράσης με τίτλο «Το Πείραμα του Ερατοσθένη για τον Υπολογισμό της Ακτίνας της Γης – 2024»

«Το Πείραμα του Ερατοσθένη για τον Υπολογισμό της Ακτίνας της Γης – 2024». Αναλυτικές οδηγίες και εκπαιδευτικό υλικό για τη συμμετοχή των σχολικών μονάδων στη δράση, την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2024.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διήμερη εκπαιδευτική εκδρομή του 1ου Γυμνασίου Λευκάδας στην Αθήνα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι την Πέμπτη 14-3-2024 και ώρα 10:00 π. μ. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν την Πέμπτη 14-3-2024 και ώρα 10:30 π.μ.