Ημερήσιο αρχείο: 2 Μαρτίου, 2024

Αποτελέσματα κλήρωσης στα Ομαδικά Αθλήματα των Πανελλήνιων Αγώνων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ σχολικού έτους 2023-2024

Η με αρ.πρωτ. 22270/Δ5/1-3-2024 απόφαση με τα αποτελέσματα της κλήρωσης για τους αγώνες ομαδικών αθλημάτων της Β’ και Γ’ Φάσης των Πανελλήνιων Αγώνων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Ελλάδας – Κύπρου, για το σχολικό έτος 2023-2024.