Ημερήσιο αρχείο: 4 Μαρτίου, 2024

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη μαθητών/τριών Γυμνασίου και Λ.Τ. Καρυάς στο Ναύπλιο

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο του Δ/ντή του Γυμνασίου με Λ.Τ. Καρυάς Λευκάδας το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 8-3-2024 και ώρα 12:00 μ.μ.