Ημερήσιο αρχείο: 20 Μαρτίου, 2024

Οδηγίες αναφορικά με τη διαδικασία αξιολόγησης εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ – Έναρξη διαδικασίας αξιολόγησης για το Πεδίο Β

Νέα εγκύκλιος (ΑΔΑ: 96ΑΔ46ΝΚΠΔ-ΚΑΠ) με οδηγίες αναφορικά με τη διαδικασία αξιολόγησης εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ και την έναρξη διαδικασίας αξιολόγησης για το Πεδίο Β.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας στη Λάρισα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Γραφείο του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας, μέχρι την Τρίτη 26-3-2024 και ώρα 13:00.

Πρόσκληση του ΙΕΠ για συμμετοχή σε εργαστήρια στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου “Aelia – Applying a multi-stakeholder and whole-institutional approach to education for sustainability”

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά από 19/03/2024 και ώρα 15:00 έως και 22/03/2024 και ώρα 13:00. Μετά το πέρας των εργαστηρίων θα χορηγηθεί βεβαίωση συμμετοχής.