Ημερήσιο αρχείο: 21 Μαρτίου, 2024

Υπενθύμιση προθεσμίας προκήρυξης διαγωνισμού για την εισαγωγή υποψηφίων στην Πυροσβεστική με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024

Υπενθυμίζεται ότι η ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης συμμετοχής στο διαγωνισμό εισαγωγής στις Σχολές της Πυροσβεστικής στην ηλεκτρονική εφαρμογή που λειτουργεί ειδικά για το Διαγωνισμό, λήγει την Τρίτη 26/03/2024.

Ενημέρωση σχετικά με τη δικαστική εξέλιξη των προκηρυχθεισών απεργιών – αποχών που συνδέονται με τη διαδικασία αξιολόγησης

Έγγραφο για την ενημέρωση όλων των εκπαιδευτικών, μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ και των στελεχών εκπαίδευσης σχετικά με τη δικαστική εξέλιξη των προκηρυχθεισών απεργιών – αποχών που συνδέονται με τη διαδικασία αξιολόγησης.