Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διήμερη εκπαιδευτική εκδρομή του 1ου Γυμνασίου Λευκάδας στην Αθήνα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο στο σχολείο, μέχρι την Πέμπτη 14-3-2024 και ώρα 10:00 π.μ. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν την Πέμπτη 14-3-2024 και ώρα 10:30 π.μ.

Αναλυτικές πληροφορίες στη σχετική πρόσκληση του 1ου Γυμνασίου Λευκάδας