Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Α΄ τάξης του ΓΕΛ Νυδριού στην Αθήνα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο της Διευθύντριας του ΓΕΛ Νυδριού, μέχρι την Παρασκευή 29/3/2024 και ώρα 11:00 π.μ.

Αναλυτικές πληροφορίες στη σχετική πρόσκληση του ΓΕΛ Νυδριού