Κατηγορία: Εκπαιδευτικοί

Εγκύκλιος και αναλυτικές οδηγίες για τις παραιτήσεις εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ ΕΒΠ για το 2022-2023

Για το 2022-2023 οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ ΕΒΠ υποβάλλονται από την Τετάρτη 1/2/2023 έως και τη Δευτέρα 13/2/2023. Ανάκληση της αίτησης, μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία υποβολής της παραίτησης.

Πρόσκληση του ΙΕΠ για επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές/τριες υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του μητρώου του Ι.Ε.Π. μέχρι και τη Παρασκευή 03/02/2023 και ώρα 15:00.

Εκδηλώσεις και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος την 27η Ιανουαρίου 2023

Με αφορμή την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος, καλούνται οι σχολικές μονάδες την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023 να αφιερώσουν δύο (2) διδακτικές ώρες σε εκδηλώσεις και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

ΦΕΚ 14 τ.Α’ 2023. Διατάξεις για την αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών και των μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ

Το ΦΕΚ 14 τ.Α’ (21/1/2023) με διατάξεις σχετικά με την αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών και των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) της δημόσιας Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Συγκρότηση Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) Λευκάδας

Η απόφαση συγκρότησης του νέου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) Λευκάδας. Η θητεία όλων λήγει στις 31/12/2024.

Ενεργοποίηση δυνατότητας επισύναψης εγγράφων στις ενστάσεις των υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων

Όσοι από τους υποψηφίους προσπάθησαν να στείλουν τα έγγραφα με οποιοδήποτε τρόπο οπουδήποτε, θα πρέπει να τα επισυνάψουν στην ένστασή τους, κάνοντας άρση και υποβολή εκ νέου της ένστασής τους στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα.

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για Εισαγωγική Επιμόρφωση μέχρι και την 23η Ιανουαρίου 2023

Παράταση μέχρι και τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 15:00, της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε. και μελών ΕΕΠ & ΕΒΠ στο πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης του ΙΕΠ.

Οδηγίες για μετατάξεις αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε δημόσιες υπηρεσίες για λόγους υγείας μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας

Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με αιτήσεις μετάταξης/απόσπασης εκπαιδευτικών σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες για λόγους υγείας μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ν.4440/2016).

Δημοσίευση νέων ΦΕΚ για τα Νέα Προγράμματα Σπουδών στα Γενικά Λύκεια

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως νέα ΦΕΚ σχετικά με τα νέα Προγράμματα Σπουδών στα Γενικά Λύκεια. Δείτε συγκεντρωτικά όλα τα νέα Π.Σ. στο σχετικό κόμβο της ΔΔΕ Λευκάδας.

Εβδομάδα Καποδίστρια: Εκδηλώσεις αφιερωμένες στη ζωή και το έργο του Ιωάννη Καποδίστρια

Οδηγίες για το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της ΠΔΕ Ιονίων Νήσων για τη ζωή και το έργο του Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια για τις σχολικές μονάδες των Ιονίων Νήσων, το οποίο θα υλοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα 6-10 Φεβρουαρίου 2023.