Κατηγορία: Εκπαιδευτικοί

Βαθμολογίες και Στατιστικά επιδόσεων υποψηφίων στα Ειδικά και Μουσικά Μαθήματα και στις πρακτικές δοκιμασίες των ΤΕΦΑΑ

Aνακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των ειδικών και μουσικών μαθημάτων και οι βαθμοί επίδοσης στις πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ, των υποψηφίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2024.

Πρόσκληση εκπαιδευτικών για αιτήσεις απόσπασης στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας για το σχολικό έτος 2024-2025

Αιτήσεις ηλεκτρονικά στον ιστότοπο: http://directors.it.minedu.gov.gr εντός αποκλειστικής προθεσμίας, η οποία άρχεται από 05-07-2024, ημέρα Παρασκευή και λήγει στις 12-07-2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Πανελλαδικές 2024. Υποψήφιοι που κρίθηκαν κατάλληλοι – ικανοί στις ΠΚΕ για εισαγωγή στις Σχολές Ενστόλων

Από Τετάρτη 3 Ιουλίου 2024 και ώρα 15:00 μ.μ., αναρτώνται τα στοιχεία των υποψηφίων που κρίθηκαν κατάλληλοι – ικανοί στις ΠΚΕ Στρατιωτικών, Αστυνομικών Σχολών, των Σχολών των ΑΕΝ, των Σχολών του Λιμενικού και της Πυροσβεστικής.

Αντιστοιχίες Τμημάτων για τις μετεγγραφές ακαδημαϊκού έτους 2024-2025

Οι αντιστοιχίες καθορίζονται για τις μετεγγραφές του ακαδημαϊκού έτους 2024-2025. Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να δουν με προσοχή τα μη αντίστοιχα τμήματα όπως παρουσιάζονται στους πίνακες της απόφασης.

ΦΕΚ 3731/2024. Τομείς και Ειδικότητες ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ – Π.ΕΠΑΛ) για το 2024-2025

Το ΦΕΚ 3731 τ.Β’ (28-06-2024) με την Φ20/71341/Δ4/26-06-2024 Υ.Α. με θέμα: «Καθορισμός Τομέων και Ειδικοτήτων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ- Π.ΕΠΑΛ) για το σχολικό έτος 2024-2025».

Την Παρασκευή 5 Ιουλίου 2024 η ανακοίνωση βαθμολογίας των Ειδικών Μαθημάτων για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024

Οι καταστάσεις θα αναρτηθούν στα Λύκεια, ενώ παράλληλα οι υποψήφιοι/ες θα μπορούν να βρίσκουν τη βαθμολογία τους στην ιστοσελίδα https://results.it.minedu.gov.gr ή μέσω sms εφόσον το έχουν ήδη αιτηθεί.

Τοποθέτηση Διευθύντριας σε κενούμενη θέση Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας

Η τοποθετούμενη Διευθύντρια υποχρεούται να αναλάβει υπηρεσία εντός τριών (03) εργάσιμων ημερών, από την κοινοποίηση της παρούσης, μέχρι την Πέμπτη 04-07-2024.

Προκήρυξη για πλήρωση κενών θέσεων θητείας σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το 2024-2025

Η προκήρυξη αφορά μόνιμους εκπαιδευτικούς με τουλάχιστον πενταετή διδακτική υπηρεσία σε σχολική μονάδα και η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από την Τρίτη 02/07/2024 και ώρα 17:00 έως Τρίτη 09/07/2024 έως τις 23:59.

Ηλεκτρονική αίτηση – μηχανογραφικό δελτίο για την εισαγωγή αλλοδαπών – αλλογενών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση έτους 2024

Οι αλλοδαποί – αλλογενείς, που πληρούν τις προϋποθέσεις καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση – μηχανογραφικό δελτίο από τις 13:00 της Τρίτης 2 Ιουλίου μέχρι και τις 23:59 της Τρίτης 9 Ιουλίου 2024.

Πρόσκληση για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας ως διοικητικό προσωπικό στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται επί ποινή αποκλεισμού ως ανωτέρω και μόνο ηλεκτρονικά, και θα είναι ανοικτή από 01/07/2024 και ώρα 14:00 έως τις 16/07/2024 και ώρα 14:00 (Δόθηκε Παράταση).