ΠΥΣΔΕ Λευκάδας. Πίνακες Οργανικών Κενών και Υπεραριθμιών

Το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Λευκάδας καθόρισε τα οργανικά κενά και τις υπεραριθμίες – μετά τις μεταθέσεις – του εκπαιδευτικού προσωπικού αρμοδιότητάς του για την περιοχή μετάθεσης Λευκάδας, κατά σχολική μονάδα και ειδικότητα, όπως φαίνονται στους ακόλουθους πίνακες:

ΠΥΣΔΕ Λευκάδας. Πίνακες Οργανικών Κενών και Υπεραριθμιών

Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί των Σχολείων, που ανήκουν στους κλάδους στους οποίους διαπιστώθηκε υπεραριθμία, να δηλώσουν προς το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Λευκάδας αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45/Α’/08.03.1996), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/1997 (ΦΕΚ 94/Α’/22.05.1997), από τη Δευτέρα 15.04.2024 έως και την Τετάρτη 17.04.2024 ώρα 15:00

Επισημαίνεται ότι η δήλωση υπεραριθμίας, θετική ή αρνητική, είναι υποχρεωτική για τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς και απαραίτητη για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας των τοποθετήσεων. Η δήλωση θα κατατεθεί στα γραφεία της Δ.Δ.Ε. Λευκάδας αυτοπροσώπως ή θα σταλεί μέσω e-mail (υπογεγραμμένη και σκαναρισμένη) προς το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Λευκάδας: mail@dide.lef.sch.gr .

Σχετικά Συνημμένα: