Κατηγορία: ΠΥΣΔΕ Λευκάδας

ΠΥΣΔΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (Απόφαση Συγκρότησης ΑΔΑ: 987246ΜΤΛΗ-0Υ4)

Πρόεδρος: Παπαθανασίου Νικόλαος (Διευθυντής Δ.Ε. Λευκάδας) με Αναπληρωτή τον Παπαδόπουλο Σωκράτη (Προϊστάμενος Εκπαιδευτικών Θεμάτων)

Τακτικό Μέλος: Κονιδάρης Νικόλαος (Διευθυντής Μουσικού Σχολείου Λευκάδας) με αναπληρωτή τον Μαργέλη Γεώργιο (προσωρινό Διευθυντή του Γυμνασίου και Λ.Τ. Βασιλικής Λευκάδας)

Τακτικό Μέλος: Τσώλη Παναγιώτα (Διευθύντρια του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Λευκάδας) με αναπληρώτρια την Άιλερς Άννα – Μάρθα (Διευθύντρια Λύκειου Νυδριού)

Τακτικό Αιρετό Μέλος: Θειακού Όλγα, (Εκπαιδευτικός του Εσπερινού ΕΠΑΛ Λευκάδας) με αναπληρωτή τον Τριαντάφυλλο Αλέξανδρο (Προσωρινό Διευθυντή του Εσπερινού ΕΠΑΛ Λευκάδας)

Τακτικό Αιρετό Μέλος: Γκαζής Δημήτριος, (Εκπαιδευτικός του 1ου Γυμνασίου Λευκάδας), με αναπληρωτή τον Λάζαρη Δημήτριο, (Εκπαιδευτικός του 2ου Πειραματικού ΓΕΛ Λευκάδας).

Γραμματέας: Καραγιάννης Θεόδωρος (Αναπληρωτής Προϊστάμενος του τμήματος Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας) με αναπληρωτή τον Τζάμο Παναγιώτη (Αναπληρωτής Προϊστάμενος τμήματος Προσωπικού της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας)


Όλες οι αποφάσεις του ΠΥΣΔΕ, αναρτώνται στη Δι@ύγεια


 

Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων στα ΠΥΣΔΕ, ΑΠΥΣΔΕ, ΚΥΣΔΕ και ΠΥΣΕΕΠ, ΚΥΣΕΕΠ

Ενόψει των εκλογών για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια των εκπαιδευτικών, σας ενημερώνουμε σχετικά με την ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων στα ΠΥΣΔΕ, ΑΠΥΣΔΕ, ΚΥΣΔΕ και ΠΥΣΕΕΠ, ΚΥΣΕΕΠ.

Παράταση υποβολής υποψηφιοτήτων για τις εκλογές αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια

Σύμφωνα με τροποποιητική απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ. οι υποψηφιότητες εκ μέρους συνδυασμών ή μεμονωμένων υποψηφίων, πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022.

Εγκύκλιος για τις εκλογές αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης

Οι εκλογές έτους 2022 για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των εκπαιδευτικών καθώς και των μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ θα διεξαχθούν όλες ηλεκτρονικά στις 5 Νοεμβρίου, από την 9η πρωινή μέχρι την 5η μεταμεσημβρινή ώρα.

Εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των εκπαιδευτικών έτους 2022

Σύμφωνα με το νέο ΦΕΚ, οι εκλογές έτους 2022 για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια διεξάγονται όλες ηλεκτρονικά το πρώτο Σάββατο του μηνός Νοεμβρίου.

ΦΕΚ 5131/2022. Ηλεκτρονική ψηφοφορία στις εκλογές αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια

Αναλυτικά η διαδικασία για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικής ψηφοφορίας μέσω συστήματος «ΖΕΥΣ» για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια.

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών εντός ΠΥΣΔΕ

Δείτε το έγγραφο με τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητας του ΠΥΣΔΕ Λευκάδας.

Ανακοίνωση για τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά

Δείτε τις αποφάσεις με τις προσωρινές τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ, καθώς και των εκπαιδευτικών που έχουν αποσπαστεί από άλλα ΠΥΣΔΕ.

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε οργανικά κενά

Υποβολή αιτήσεων για τυχόν λάθη ή παραλείψεις στις αποφάσεις του Συμβουλίου που αφορούν τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών έως και την Τρίτη 10.05.2022. Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν αυτοπροσώπως στα γραφεία της Δ.Δ.Ε. Λευκάδας ή να αποσταλούν μέσω e-mail προς το ΠΥΣΔΕ Λευκάδας.

Ρύθμιση Υπεραριθμιών – Αναμορφωμένοι Πίνακες Οργανικών Κενών – Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων οριστικής τοποθέτησης και βελτίωσης θέσης

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί καλούνται να δηλώσουν τις προτιμήσεις τους στην πλατφόρμα Τeachers. Εναλλακτικά, μπορούν να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή να αποστείλουν μέσω e-mail έντυπη δήλωση για βελτίωση–οριστική τοποθέτηση έως και την Τετάρτη 4.05.2022 και ώρα 14:00

Χαρακτηρισμός υπεράριθμων εκπαιδευτικών και δηλώσεις ρύθμισης υπεραριθμίας

Δείτε τη λίστα με τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς και υποβάλετε δήλωση προτίμησης για τη ρύθμιση της υπεραριθμίας (αυτοπροσώπως ή μέσω e-mail) έως και την Τρίτη του Πάσχα 26.04.2022 και ώρα 12:00.