Κατηγορία: ΠΥΣΔΕ Λευκάδας

ΠΥΣΔΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (Απόφαση Συγκρότησης ΑΔΑ: ΨΥΕΔ46ΝΚΠΔ-ΜΒΡ)

Πρόεδρος: Παπαθανασίου Νικόλαος (Διευθυντής Δ.Ε. Λευκάδας) με Αναπληρωτή τον Παπαδόπουλο Σωκράτη (Προϊστάμενος Εκπαιδευτικών Θεμάτων)

Τακτικό Μέλος: Κονιδάρης Νικόλαος (Διευθυντής Μουσικού Σχολείου Λευκάδας) με αναπληρωτή τον Μαργέλη Γεώργιο (Διευθυντής του Γυμνασίου και Λ.Τ. Βασιλικής Λευκάδας)

Τακτικό Μέλος: Τσώλη Παναγιώτα (Διευθύντρια του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Λευκάδας) με αναπληρώτρια την Άιλερς Άννα – Μάρθα (Διευθύντρια 2ου Γυμνασίου Λευκάδας)

Τακτικό Αιρετό Μέλος: Θειακού Όλγα, (Εκπαιδευτικός του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Λευκάδας) με αναπληρώτρια την Γκρίτζα Αθηνά (Διευθύντρια του 1ου Ημερήσιου ΕΠΑΛ Λευκάδας)

Τακτικό Αιρετό Μέλος: Γκαζής Δημήτριος, (Εκπαιδευτικός του 1ου Γυμνασίου Λευκάδας), με αναπληρωτή τον Λάζαρη Δημήτριο, (Εκπαιδευτικός του 2ου Πειραματικού ΓΕΛ Λευκάδας).

Γραμματέας: Τζάμος Παναγιώτης (Αναπληρωτής Προϊστάμενος τμήματος Προσωπικού της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας) με αναπληρώτρια την Κατωπόδη Αναστασία (ΠΕ Διοικητικού τμήματος Προσωπικού της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας)


Όλες οι αποφάσεις του ΠΥΣΔΕ, αναρτώνται στη Δι@ύγεια


 

Ανακοίνωση για τις τοποθετήσεις σε οργανικά κενά

Για τυχόν λάθη ή παραλείψεις στις αποφάσεις του Συμβουλίου, οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση διόρθωσης συγκεκριμένων λαθών ή παραλείψεων, έως και την Τρίτη 27 Ιουνίου 2023.

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων τοποθέτησης

Προθεσμία για την κατάθεση της δήλωσης τοποθέτησης αυτοπροσώπως στα γραφεία της Δ.Δ.Ε. Λευκάδας ή αποστολή της μέσω e-mail στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Λευκάδας έως και την Τρίτη 20.06.2023

Νέα ενημέρωση σχετικά με την αναστολή των υπηρεσιακών μεταβολών κατά την προεκλογική περίοδο

Συνεχίζουν να ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο με αριθ.πρωτ. 54803/Ε2/17-05-2023 έγγραφο, σύμφωνα με το οποίο επιτρέπονται οι προπαρασκευαστικές πράξεις που απαιτούνται για τις υπηρεσιακές μεταβολές.

Ρύθμιση Υπεραριθμιών – Αναμορφωμένοι Πίνακες Οργανικών Κενών

Με νεότερη ανακοίνωση θα κληθούν οι εκπαιδευτικοί να υποβάλουν έντυπη δήλωση για οριστική τοποθέτηση ή βελτίωση θέσης προς το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Λευκάδας.

Υπηρεσιακές μεταβολές στην προεκλογική περίοδο. Η γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας

Ενημερωτική εγκύκλιος σχετικά με την με αριθμό ΓΝ11/5-5-2023 Γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 28 παρ. 4 ν. 2190/1994 του Συμβουλίου της Επικρατείας, σχετικά με τις υπηρεσιακές μεταβολές κατά την προεκλογική περίοδο.

Χαρακτηρισμός υπεράριθμων εκπαιδευτικών και δηλώσεις ρύθμισης υπεραριθμίας

Δείτε τη λίστα με τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς και υποβάλετε δήλωση προτίμησης για τη ρύθμιση της υπεραριθμίας (αυτοπροσώπως ή μέσω e-mail) έως και την Τρίτη του Πάσχα 18.04.2023.

Πίνακες Οργανικών Κενών και Υπεραριθμιών

Οι εκπαιδευτικοί των Σχολείων, που ανήκουν στους κλάδους στους οποίους διαπιστώθηκε υπεραριθμία, καλούνται να δηλώσουν προς το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Λευκάδας αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι, έως και την Πέμπτη 30.03.2023.

Απόφαση συγκρότησης του Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ιονίων Νήσων

Η απόφαση (ΑΔΑ: 9Ο7Ι46ΜΤΛΗ-ΣΕΩ) του υπηρεσιακού γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με τη συγκρότηση του νέου Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ιονίων Νήσων

Συγκρότηση Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) Λευκάδας

Η απόφαση συγκρότησης του νέου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) Λευκάδας. Η θητεία όλων λήγει στις 31/12/2024.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Πρόσκληση για αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στη σύνθεση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου (ΠΥΣΔΕ). Αιτήσεις μέσω των ΔΠΕ και ΔΔΕ από την Τρίτη 20-12-2022 έως και την Πέμπτη 22-12-2022.