ΠΥΣΔΕ Λευκάδας. Χαρακτηρισμός υπεράριθμων εκπαιδευτικών και πρόσκληση για δηλώσεις ρύθμισης υπεραριθμίας

Το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Λευκάδας με την 7η/2024 Πράξη του, χαρακτηρίζει ονομαστικά ως υπεράριθμους τους παρακάτω εκπαιδευτικούς οι οποίοι ανήκουν οργανικά σε σχολεία στα οποία διαπιστώθηκε υπεραριθμία του κλάδου τους:

1ο  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ:

 1. Κτενά Παναγιώτα, κλάδου ΠΕ80, ως η τελευταία τοποθετηθείσα.

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ:

 1. Γκολοβράντζα Αντωνία, κλάδου ΠΕ06, ως η τελευταία τοποθετηθείσα και αιτούμενη.
 2. Άιλερς Άννα – Μάρθα, κλάδου ΠΕ80, ως η τελευταία τοποθετηθείσα.

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 1. Βεργίνη Αναστασία, κλάδου ΠΕ02, ως η τελευταία τοποθετηθείσα και αιτούμενη.
 2. Θεριανού Δήμητρα, κλάδου ΠΕ03, ως η τελευταία τοποθετηθείσα και αιτούμενη.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ Λ.Τ. ΚΑΡΥΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ:

 1. Κοντοπρία Παναγιώτα, κλάδου ΠΕ80, ως η τελευταία τοποθετηθείσα.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΥΔΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ:

 1. Αναγνώστου Σουλτάνα, κλάδου ΠΕ05, ως η τελευταία τοποθετηθείσα.

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΥΔΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ:

 1. Θερμού Φωφώ, κλάδου ΠΕ80, ως η τελευταία τοποθετηθείσα.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ Λ.Τ. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ:

 1. Μαργέλης Γεώργιος, κλάδου ΠΕ80, ως ο τελευταίος τοποθετηθείς.

Οι παρακάτω εκπαιδευτικοί του 2ου Γενικού Λυκείου Λευκάδας παραμένουν από το σχολικό έτος 2020-2021 χαρακτηρισμένοι ως υπεράριθμοι λόγω αλλαγής τύπου σχολείου σε Πειραματικό:

 1. Σγουρόπουλος Παναγιώτης, κλάδου ΠΕ01
 2. Ζαβιτσάνου Αθανασία, κλάδου ΠΕ03

Β. Οι χαρακτηρισθέντες ως υπεράριθμοι των κλάδων ΠΕ02 ΠΕ03 -ΠΕ06 (δηλαδή μόνο των κλάδων για τους οποίους υφίστανται οργανικά κενά) έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους, τα υπάρχοντα οργανικά κενά ως εξής:

Το συμβούλιο καλεί τους εκπαιδευτικούς αυτούς να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη δήλωση προτίμησης για τη ρύθμιση της υπεραριθμίας τους, μέχρι και τη Μ. Τετάρτη 01/05/2024.

Η δήλωση θα κατατεθεί στα γραφεία της ΔΔΕ Λευκάδας αυτοπροσώπως ή θα σταλεί μέσω e-mail (υπογεγραμμένη και σκαναρισμένη) προς το ΠΥΣΔΕ Λευκάδας: mail@dide.lef.sch.gr

Δείτε την ανακοίνωση του ΠΥΣΔΕ

Δήλωση Ρύθμισης Υπεραριθμίας