Πίνακες αιτήσεων μετάθεσης / οριστικής τοποθέτησης / βελτίωσης σχολικού έτους 2023-2024

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας ανακοινώνει τους πίνακες με στοιχεία (ονοματεπώνυμο, κλάδο, ειδικότητα) και μονάδες μετάθεσης (ανά κριτήριο και συνολικά) για τους/τις εκπαιδευτικούς που έχουν αιτηθεί μετάθεση ή οριστική τοποθέτηση/βελτίωση θέσης για το σχολικό έτος 2023-2024, ως ακολούθως:

Κατάλογος Αιτήσεων για μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή

Κατάλογος Αιτήσεων για οριστική τοποθέτηση ή βελτίωση θέσης

Κατάλογος Αιτήσεων για μεταθέσεις σε ΣΜΕΑΕ – ΕΕΕΕΚ

Κατάλογος Αιτήσεων για μεταθέσεις σε ΣΜΕΑΕ Κωφών – Τυφλών

Κατάλογος Αιτήσεων για οριστική τοποθέτηση ή βελτίωση θέσης Ειδικής Αγωγής

Επισημαίνουμε πως η υπ.αριθμ.114650/Ε2 /12.10.2023 (ΑΔΑ: 99ΚΕ46ΝΚΠΔ-41Ψ) εγκύκλιος μεταθέσεων σχολικού έτους 2023-2024 για τους/τις εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προβλέπει διαδικασία υποβολής ενστάσεων από την Τρίτη 21.11.2023 έως και την Παρασκευή 24.11.2023, με αποστολή σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος στο e-mail της Δ.Δ.Ε. Λευκάδας: mail@dide.lef.sch.gr, προκειμένου το ΠΥΣΔΕ Λευκάδας να εξετάσει τα υποβληθέντα αιτήματα και να προχωρήσει σε διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων σε ενδεχόμενη δικαίωση.