Εγκύκλιος μεταθέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σχολικού έτους 2023-2024

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται η έκδοση της με αριθ. πρωτ. 115268/Ε4/13-10-2023 (ΑΔΑ : 9Η9Ξ46ΝΚΠΔ-Δ9Δ) εγκυκλίου για υποβολή των αιτήσεων μετάθεσης των μόνιμων μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ σχολικού έτους 2023-2024.

Οι αιτήσεις μετάθεσης υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τα μέλη ΕΕΠ – ΕΒΠ μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr) και η προθεσμία υποβολής τους ορίζεται από τις 16 έως και τις 31 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 15:00.

Δείτε την εγκύκλιο στη Δι@ύγεια

Για την εγκύκλιο μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δείτε εδώ