Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4188 τ.Β΄(10-9-2021) η απόφαση με θέμα: «Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022».

Δείτε το ΦΕΚ