Ημερήσιο αρχείο: 16 Δεκεμβρίου, 2021

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του ΙΕΠ «ΣτηρίΖΟΥΜΕ Βόρεια Εύβοια»

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών σχετικά με την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών, τις επιπτώσεις τους στο φυσικό περιβάλλον, στην κοινωνία και στην οικονομία.

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στον πίνακα και δήλωσης Μουσικών Σχολείων εμπειροτεχνών ιδιωτών μουσικών (ΕΜ16) για το σχολικό έτος 2021-2022

Αιτήσεις από την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου έως και την Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2021, στη διαδικτυακή πύλη του Ο.Π.Σ.Υ.Δ., στη διεύθυνση https://opsyd.sch.gr/.

Πρόσκληση εκπαιδευτικών κλάδων ΤΕ και ΔΕ για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων για το 2021-2022

Οι αιτήσεις-δηλώσεις προτίμησης περιοχών υποβάλλονται από την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου έως και την Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2021, μέσω του Ο.Π.Σ.Υ.Δ. στη διεύθυνση https://opsyd.sch.gr.

Εγκύκλιος για την αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης από τους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ

Εγκύκλιος (ΑΔΑ: 6ΗΛΟ46ΜΤΛΚ-4Σ6) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σχετικά με την αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης από τους ασφαλισμένους του e-Ε.Φ.Κ.Α.