Ημερήσιο αρχείο: 20 Δεκεμβρίου, 2021

Διορισμοί 192 εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κλάδων ΤΕ και ΔΕ

Οι διοριζόμενοι/ες οφείλουν να παρουσιαστούν στους προϊσταμένους των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας από την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021 έως και τη Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου 2021. 

Διευκρινίσεις για τις δοκιμασίες αξιολόγησης στο Γυμνάσιο το σχολικό έτος 2021-2022

Διευκρινίζεται ότι διενεργείται υποχρεωτικά στα μαθήματα της Ομάδας Α’ και της Ομάδας Β’ μία τετραμηνιαία δοκιμασία αξιολόγησης στο πρώτο τετράμηνο και μία στο δεύτερο.