Ημερήσιο αρχείο: 8 Δεκεμβρίου, 2021

Ειδική πρόσκληση για κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ (άρθρο 86 του ν. 4547/2018)

Η πρόσκληση αφορά την πρόσληψη ως αναπληρωτές με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής, γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, και Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ). Αιτήσεις από την Πέμπτη 9 έως και τη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021.

Συνέδριο του ΙΕΠ και της Εθνικής Βιβλιοθήκης «Αναζητώντας τη γνώση: Τα σχολικά εγχειρίδια στο Ελληνικό Κράτος»

Το επιστημονικό συνέδριο έχει τίτλο «Αναζητώντας τη γνώση: Τα σχολικά εγχειρίδια στο Ελληνικό Κράτος», και θα διεξαχθεί στις 17-19 Δεκεμβρίου 2021με φυσική παρουσία των συμμετεχόντων και παράλληλη ηλεκτρονική κάλυψη.

Εγκύκλιος Σχολικών Δραστηριοτήτων για το σχολικό έτος 2021-2022

Η εγκύκλιος για το σχεδιασμό και υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων) για το σχολικό έτος 2021-2022. Τα Σχέδια Προγραμμάτων υποβάλλονται έως και την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021.