Ειδική πρόσκληση για κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ (άρθρο 86 του ν. 4547/2018)

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α’) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111 Α’) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 111 του ν. 4842/2021 (ΦΕΚ 190 Α’) καλούνται:

α) τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) που έχουν ενταχθεί στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Γ1′ των κλάδων ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών, ΠΕ28-Φυσιοθεραπευτών και ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών όπως δημοσιεύθηκαν αναμορφωμένοι στο ΦΕΚ 1271/Γ’/13-8-2020 και των κλάδων ΠΕ21-Θεραπευτών Λόγου, ΠΕ23-Ψυχολόγων και ΠΕ29-Εργασιοθεραπευτών-Εργοθεραπευτών όπως δημοσιεύθηκαν αναμορφωμένοι στο ΦΕΚ 586/Γ’/12-3-2021 της 2ΕΑ/2019 προκήρυξης του ΑΣΕΠ,

β) τα μέλη Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) που έχουν ενταχθεί στον τελικό αξιολογικό πίνακα κατάταξης Γ2′ του κλάδου ΔΕ01-ΕΒΠ όπως δημοσιεύθηκε αναμορφωμένος στο ΦΕΚ 364/Γ’/22-2-2021 της 1ΕΑ/2019 προκήρυξης του ΑΣΕΠ,

γ) οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ87.02-Νοσηλευτικής που έχουν ενταχθεί στον τελικό αξιολογικό πίνακα κατάταξης Α’ της 2ΓΕ/2019 προκήρυξης του ΑΣΕΠ όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1694/Γ’/28-7-2021 σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 109 του ν. 4842/2021 (ΦΕΚ 190 Α’) και

δ) οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΤΕ01.30-Βοηθοί Βρεφοκόμων-Παιδοκόμων που έχουν ενταχθεί στον τελικό αξιολογικό πίνακα κατάταξης A’ της 1ΓΤ/2020 προκήρυξης του ΑΣΕΠ όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2679/Γ’/4-11-2021 σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 110 του ν. 4842/2021 (ΦΕΚ 190 Α’),

να υποβάλουν αίτηση, μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ) (https://opsyd.sch.gr/) για πρόσληψη ως αναπληρωτές με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) για το διδακτικό έτος 2021-2022 σε:

  • σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής, γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης
  • Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ)

από την Πέμπτη 9 έως και τη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021.

Δείτε την πρόσκληση

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση