Ημερήσιο αρχείο: 17 Δεκεμβρίου, 2021

Όλοι οι Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2022

Η υπ’ αριθμ. Φ.251/165669/A5/17-12-2021 Υπουργική Απόφαση στην οποία συγκεντρώνονται οι Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2022

Έκτακτα μέτρα προστασίας κατά τη διενέργεια των εξετάσεων του ΚΠΓ Β’ εξεταστικής περιόδου 2021

Το υγειονομικό πρωτόκολλο που θα ισχύσει κατά τη διενέργεια των εξετάσεων του ΚΠΓ Β΄ εξεταστικής περιόδου 2021 και τα έντυπα που θα πρέπει να προσκομίζουν οι υποψήφοι/ες.

Αναζήτηση θεμάτων πανελλαδικών εξετάσεων παρελθόντων ετών

Οι μαθητές/τριες, αλλά και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να τα αναζητήσουν στο σχετικό κόμβο της ιστοσελίδας του Υ.ΠΑΙ.Θ. επιλέγοντας Εκπαίδευση –> Εξετάσεις –> Γενικό Λύκειο –> Αναζήτηση Θεμάτων Πανελλαδικών.