Ημερήσιο αρχείο: 13 Δεκεμβρίου, 2021

Μεταθέσεις (από περιοχή σε περιοχή – ΣΜΕΑΕ – ΚΕΔΑΣΥ) και οριστικές τοποθετήσεις ή βελτίωση θέσης – Πίνακες με στοιχεία και μόρια εκπαιδευτικών Δ.Δ.Ε. Λευκάδας

Οι πίνακες με τις μονάδες μετάθεσης. Δυνατότητα υποβολής ενστάσεων μέχρι και την Παρασκευή 17.12.2021, με αποστολή σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος στο e-mail της Δ.Δ.Ε. Λευκάδας.

Παράταση υποβολής Αίτησης-Δήλωσης για τις πανελλαδικές εξετάσεις μέχρι την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021

Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των υποψηφίων, η  προθεσμία υποβολής της Αίτησης-Δήλωσης παρατείνεται και λήγει οριστικά την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021.

17ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Βιολογίας 2022. Διεθνής Ολυμπιάδα Βιολογίας

Αναλυτικές οδηγίες για τη συμμετοχή μαθητών/τριών στον 17ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Βιολογίας 2022 και τη Διεθνή Ολυμπιάδα Βιολογίας.